Norsko - turistické a mořské mapy

mnik mořský z kraje TrondelagKvalitní mapy na internetu naleznete na norských "zlatých stránkách" - Gule Sider, viz kart.gulesider.no nebo na stránkách Kystverket nebo na stránkách Mareano.

V případě Gule Sider si v menu (nahoře - uprostřed) zvolte, zda, chcete používat silniční mapu (Kart) nebo satelitní mapu (Flyfoto) nebo mořskou mapu (Sjokart) s vyznačením hloubek a navigačních bodů pro plavbu lodí.
Mapu můžete zoomovat (viz ovladač v dolní části stránky uprostřed), případně si do hledátka (úplně nahoře na stránce - nad menu) můžete zadat název hledané lokality. Při hledání si dejte pozor na fakt, že Norové při pojmenovávání míst v krajině neprojevili moc fantazie a mnoho míst v Norsku se jmenuje stejně.
V menu "vis pa kart", které se nachází v pravé části stránky naleznete rovněž položku "GPS", která udává GPS-souřadnice bodu na mapě - obvykle se používá WGS84 formát souřadnic buď v desetiné nebo vteřinové verzi.

Mapy Mareano je vhodné přepnout do angličtiny a pak si zvolit, zda chcete bathymetrickou mapu s vyznačením hloubek nebo 3-D mapu mořského dna, případně uvedení charakteru dna, typu sedimentu, výskytu rybích druhů...

Jste-li příznivci papírových map, doporučujeme pro navigaci v autě i pro pěší turistiku v horách a na pobřeží mapy nakladatelství Cappelen. Mapy zakoupíte nejsnáze v místě pobytu - prodávají je v knihkupectví, u čerpacích stanic, v turistických informačních kancelářích...

Papírové mapy norského pobřeží doporučujeme zapůjčit nebo zakoupit v místě pobytu - mapu Vám obvykle zapůjčí spolu s pronájmem lodě, případně ji zakoupíte v nejbližším větším přístavu nebo v knihkupectví. Případně je možné mapy edice Den Norske Kyst objednat na webu.

Přehled zkratek používaných obvykle na mořských mapách

Zkratky udávají charakter dna